esnek

esnek

sf. 1. Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki: Çelik ve kauçuk çok esnek cisimlerdir. 2. mec. Değişik yorumlara elverişli. 3. mec. Görüş ve tutumlarında katı olmayan.


esnek Fr. Elastique
esnek Fr. Osciliant-ante
esnek

1. Hayvanların ısırmaması için burunlarına takılan demir halka. 2. Hayvanların yayılmamaları için ağızlarına geçirilen torba, sepet. 3. Hayvanların annelerini emmemeleri için ağızlarına takılan ağaç parçası. 4. Develer güreşirken ağızlarına geçirilen ipten yapılmış torba. 5. Azgın develerin ağızlarına takılan kayış ya da demir araç. 6. Dizgin. 7. Nallanırken azgınlık yapan atların burunlarına kıstırılan ağaç araç. 8. Hayvanın boğazına bakmak için ikisi dikey, ikisi yatay dört ağaç parçasından merdiven şeklinde yapılan nalbant aracı.


esnek

Hasta hayvanın karnının anormal şekilde hızlı hızlı inip kalkması.


esnek

Baş ve işaret parmaklarının açılmasıyle iki parmak ucu arasında kalan uzunluk.


esnek

Pehlivanların çene altından parmakları ile birbirlerini boğarcasına yaptıkları oyun.


esnek

Dağların sulak yerlerinde olan otluk.


esnek

Aralık.


esnek

Yatkın, uysal.


esnek

Delimsek, delişmen.


esnek

1. Ağzı açmak için çeneyi bastırmakta kullanılan araç, destek: Çenesine esnek verin. 2. Çoban köpeğinin boynuna takılan mahmuzlu, demir halka.


esnek

Esneme: Esnek uyku getirir.


esnek İng. flexible
esnek İng. elastic

Kuvvetle orantılı olarak uzayıp kısalan (özdek, nesne vb.).


esnek İng. elastip

Esneklik özelliği taşıyan.


esnek İng. elastic

Geçici bozunuma uğrayan.


esnek Osm. elâstikî

(fizik, kimya, biyoloji)


esnek İng. elastic

genel uygulayım: Kuvvetle orantılı olarak uzayıp kısalan (özdek, nesne vb.).


esnek

Tandırların önünde bulunan hava deliği. (Çarıksaray *Şarkikaraağaç -Isparta)


esnek

Anasını emmesin diye oğlağın ağzına bağlanan ağaç.


Esnek Osm. Elâstiki

esnek için benzer kelimeler


esnek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
esnek kelimesinin tersten yazılışı kense diziliminde gösterilir.