birim esnek istem

birim esnek istem İng. unit elastic demand

Bir malın fiyatındaki oransal değişmenin o malın istem miktarında ters yönde yaratacağı oransal değişmeye eşit olduğu durum, diğer bir ifadeyle esnekliğin mutlak değer olarak bir olması.


birim esnek istem için benzer kelimeler


birim esnek istem, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', ' ', 'i', 's', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
birim esnek istem kelimesinin tersten yazılışı metsi kense mirib diziliminde gösterilir.