eter

eter Fr. éther

a. kim. 1. Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılar. 2. Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu. 3. Bir tür organik yağ çözücü.


eter

Haber.


eter

Kullanılmış giyecek eşyası, kirli çamaşır.


eter

Çocuk kokusu.


eter

Yeter


eter İng. ether

1.Renksiz, çok uçucu, az kullanınca ayıltıcı, çok kullanınca bayıltıcı etki yapan, tıbbi anestezide asırlarca kullanılmış olan organik sıvı madde. Yağları ve bir çok plastik maddeyi çözer ve çok kolay tutuşur. H5C2OC2H5 formülüyle gösterilir. 2.İki alkol molekülünden bir molekül H2O ayrılınca oluşan R-O-R' genel formülüne sahip bileşik grubunun genel adı. R ve R' gruplarının aynı olması halinde “simetrik eter”, farklı olması halinde de “asimetrik eter” adını alırlar.


eter Fr. éther

(kimya)


eter İng. ether

1. Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve dietil eter yapısında olan uçucu genel anesteziklerin en güvenli olanı. 2. Genel formülü R-O-R’ olan, polar moleküllerden oluşan ve endüstride çözücü olarak sık kullanılan, bir kez alkillenmiş alkol veya iki kez alkillenmiş su türevi, Lokman ruhu.


eter için benzer kelimeler


eter, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
eter kelimesinin tersten yazılışı rete diziliminde gösterilir.