dilauril eter

dilauril eter İng. dilauryl ether

Formülü (C15H25)2O, e.n. 33 °C, k.n.195 °C olan , elektrik yalıtkanı, su uzaklaştırıcı, plastik kalıplarda yağlayıcı olarak kullanılan yanıcı bir sıvı.


dilauril eter için benzer kelimeler


dilauril eter, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'a', 'u', 'r', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
dilauril eter kelimesinin tersten yazılışı rete lirualid diziliminde gösterilir.