ETK ile başlayan kelimeler

ETK ile başlayan veya başında ETK olan kelimeler 251 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ETK ile başlayan kelimeler

25 harfli

etki alanı ağacı yönetimi

24 harfli

etki alanı denetleyicisi, etki alanı güven listesi, etki alanı isim çözücüsü

23 harfli

etken çözümlemeli ölçek, etkensel deney taşanını, etki alanı uygulayıcısı, etkileşimli oturum açma, etkileşimli reklamcılık

22 harfli

etki alanı kullanıcısı, etkili alışkanlık gücü, etkili tepki gizilgücü, etkin dizin gözatıcısı, etkin potansiyel farkı, etkinleme etkin kesiti, etkinleştirici protein, etkinleştirilmiş yunak, etkinliği zayıf piyasa, etkisiz duruma getirme, etkiyle elektriklenmek

21 harfli

etki tepki fonksiyonu, etkilenim çözümlemesi, etkileşimli pazarlama, etkin besin maddeleri, etkin kritik sıcaklık, etkin piyasa hipotezi, etkin ücret kuramları, etkin ücret teorileri, etkin vergileme oranı, etkin yansız tahminci, etkinleme çözümlemesi, etkinliğini kaldırmak, etkinlik gereksinmesi, etkiyle mıknatıslanma

20 harfli

etkileme sabuklaması, etkili konsantrasyon, etkin bant genişliği, etkin girdi bileşimi, etkin küme sağaltımı, etkin olmayan piyasa, etkin piyasa teoremi, etkin protein değeri, etkin sunucu sayfası, etkinleşmiş karmaşık, etkinlik çözümlemesi, etkisizleştirebilmek

19 harfli

etken çamur yöntemi, etki alanları arası, etkideşçil emlemeci, etkili yol yönetimi, etkin çekirdek yükü, etkin günlük biçimi, etkin IV tahmincisi, etkin piyasa önsavı, etkin puan sınaması, etkin ücret teorisi, etkin-edilgin metal, etkinleşme enerjisi, etkisizleştirebilme

18 harfli

etken koruma oranı, etkensel deneyleme, etkileşimli reklam, etkin açık artırma, etkin satır sayısı, etkin satır süresi, etkin yapı teorisi, etkincilik yöntemi, etkinlik katsayısı, etkisini göstermek

17 harfli

etken çözümlemesi, etken doğurganlık, etkileşimli sorma, etkin içedönüklük, etkin yapı kuramı, etkinleşme erkesi, etkinleşmiş durum, etkinlik derecesi

16 harfli

etki alanı ağacı, etkicil maddeler, etkideşcil emlem, etkilenil erkesi, etkilenme çekimi, etkiler ses yolu, etkileşim etkisi, etkileşim terimi, etkin bağışıklık, etkin gaz evresi, etkin ışıma gücü, etkin iletkenlik, etkin kent akımı, etkinlik giderme, etkinlik merkezi, etkisizleştirmek

15 harfli

etkeň çatı, etken tanımlama, etkenler kuramı, etki yaygınlığı, etkin kestirici, etkin yarı ömür, etkinleşebilmek, etkinlik dizisi, etkinlik eğrisi, etkinlik ilkesi, etkinlik kuramı, etkinlik sayacı, etkisizleştirme

14 harfli

etken kahraman, etki alanı adı, etki gecikmesi, etki karşılamı, etkilenebilmek, etkiler kuşağı, etkileşebilmek, etkileşim payı, etkileşimli uç, etkileyebilmek, etkin bağlantı, etkin makrofaj, etkin masaüstü, etkin metaller, etkin sağaltım, etkin sıcaklık, etkin tahminci, etkin yanardağ, etkinleşebilme, etkinleştirici, etkinleştirmek, ...

13 harfli

etken çaprazı, etken gerilim, etken saptama, etken yükleme, etki bırakmak, etki ettirmek, etki karışımı, etkilenebilme, etkileşebilme, etkileştirmek, etkileyebilme, etkileyicilik, etkin birikim, etkin görünüm, etkin görüşme, etkin olmayan, etkin öğretim, etkin portföy, etkin taşınma, etkinleştirme, etkinlikölçer, ...

12 harfli

etken dizeyi, etken düzeyi, etken kelime, etken kuramı, etken mastar, etki aşaması, etki süzgeci, etki - tepki, etki tepkisi, etkileniriik, etkileştirme, etkili olmak, etkin cüzdan, etkin direnç, etkin harita, etkin koruma, etkin merkez, etkin piyasa, etkin şiddet, etkin üstbağ, etkisiz alel, ...

11 harfli

etken eylem, etken güreş, etken madde, etki yasası, etkileşimli, etkili doku, etkili küme, etkili sıva, etkin birim, etkin bölge, etkin ihale, etkin kanal, etkin kesit, etkin kömür, etkin modem, etkin nokta, etkin ölçek, etkin ücret, etkinlenmiş, etkinleşmek, etkisiz doz, ...

10 harfli

etken büyü, etken çatı, etken fiil, etken yükü, etki alanı, etki etmek, etkici ses, etkilenmek, etkileşmek, etkileyici, etkili doz, etkin klor, etkin orta, etkin örtü, etkincilik, etkinlemek, etkinleşim, etkinleşme, etkisizlik, etkin çoğa, etkin okul

9 harfli

etkilemek, etkilenim, etkilenme, etkileşim, etkileşme, etkililik, etkin dil, etkinleme, etkisizce

8 harfli

etkencil, etkengüç, etkenlik, etkileme, etkiniik, etkinlik, etkütüğü

7 harfli

etkilem, etkiler, etkimek, etkinci, etkisel, etkisiz

6 harfli

etkici, etkili, etkime

5 harfli

etken, etkin

4 harfli

etki

Kelime Ara