İçinde ETK geçen kelimeler

İçinde ETK geçen kelimeler 1034 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ETK geçen kelimeler

25 harfli

adın belirtilmesi yetkisi, ana izlenimlerinin etkisi, başlangıç magma etkinliği, biyokimyasal zehirli etki, düz geçiş yetkilendirmesi, eş zamanlı ilketki dizeyi, etki alanı ağacı yönetimi, farmakolojik etki zıtlığı, gerçek para kasası etkisi, hemolitik etkili bitkiler, ikinci etkin ücret kuramı, iyonik eşdeğer iletkenlik, kütlesel etkileşim yasası, piyasanın zayıf etkinliği, protein etkinlik derecesi, satış etkililiği sınaması, sıtma hastalığı etkenleri, Sibirya Rambouilletkoyunu, sonsuz etki tepki sistemi, tarifelerin gönenç etkisi, tarifelerin koruma etkisi, ...

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, Balassa-Samuelson etkisi, bireysel etkiler tahmini, birinci sınıf iletkenler, brüt birincil üretkenlik, çoklu yeniden etkin olma, en düşük etkili yoğunluk, etki alanı denetleyicisi, etki alanı güven listesi, etki alanı isim çözücüsü, farmakodinamik etkileşme, farmakokinetik etkileşme, ışınetkin bozunma dizisi, iletkenlik eşdeğerleyimi, kalabalıklaştırma etkisi, kavuşmaz etkin kestirici, niceleyicinin etki alanı, parametrik sabit etkiler, sabit etkiler tahmincisi, sınır eşdeğer iletkenlik, sonlu etki tepki sistemi, ...

23 harfli

bileşik kaldıraç etkisi, bireysel etkiler modeli, bireysel etkiler paneli, bulaşıcı protein etkeni, bütçe etkinlik denetimi, canlı veya etken kelime, çoklu etken çözümlemesi, dışsatımın gelir etkisi, dipol-dipol etkileşmesi, dönü yörünge etkileşimi, elektrolitik iletkenlik, etken çözümlemeli ölçek, etkensel deney taşanını, etki alanı uygulayıcısı, etkileşimli oturum açma, etkileşimli reklamcılık, Hannan etkinsiz tahmini, ikinci sınıf iletkenler, ilaçlar arası etkileşme, iletkisel söylem yitimi, iletkisel söyleyemezlik, ...

22 harfli

aktifleme etkin kesiti, boş sürey etkinlikleri, dikeysel etki tepkiler, elektriksel iletkenlik, elektronsal iletkenlik, etki alanı kullanıcısı, etkili alışkanlık gücü, etkili tepki gizilgücü, etkin dizin gözatıcısı, etkin potansiyel farkı, etkinleme etkin kesiti, etkinleştirici protein, etkinleştirilmiş yunak, etkinliği zayıf piyasa, etkisiz duruma getirme, etkiyle elektriklenmek, geriye etkili çağrışım, geriye etkili kolaylık, güçlü piyasa etkinliği, günlük etkinlik raporu, güvenli sığınak etkisi, ...

21 harfli

(birine) yetki vermek, altı telli cennetkuşu, bakımcı yetki belgesi, başabaş seçme yetkisi, bol tanecikli etkiler, dengeli etki karışımı, döl yolu genişletkisi, en az etkinlik yasası, etki tepki fonksiyonu, etkilenim çözümlemesi, etkileşimli pazarlama, etkin besin maddeleri, etkin kritik sıcaklık, etkin piyasa hipotezi, etkin ücret kuramları, etkin ücret teorileri, etkin vergileme oranı, etkin yansız tahminci, etkinleme çözümlemesi, etkinliğini kaldırmak, etkinlik gereksinmesi, ...

20 harfli

bağıl ışık etkinliği, batık maliyet etkisi, dizisel konum etkisi, enteretoksemi etkeni, etkileme sabuklaması, etkili konsantrasyon, etkin bant genişliği, etkin girdi bileşimi, etkin küme sağaltımı, etkin olmayan piyasa, etkin piyasa teoremi, etkin protein değeri, etkin sunucu sayfası, etkinleşmiş karmaşık, etkinlik çözümlemesi, etkisizleştirebilmek, güvenilen etki alanı, Hannan etkin tahmini, havayuvarı etkenleri, Hayek yatırım etkisi, hidrofobik etkileşim, ...

19 harfli

alışveriş yetkilisi, arasal yetkinsizlik, artınsal iletkenlik, bayraklı cennetkuşu, bir sürecin yetkisi, biyolojik etkileşim, boş zaman etkinliği, crowding-out etkisi, çift etkili tulumba, çok-etkenli tasarım, doku etkinlikölçeri, domuz kulağı etkisi, eğitsel etkinlikler, eksinsel iletkenlik, elektriksel iletken, etken çamur yöntemi, etki alanları arası, etkideşçil emlemeci, etkili yol yönetimi, etkin çekirdek yükü, etkin günlük biçimi, ...

18 harfli

alım seçme yetkisi, alıp verme yetkisi, artık işlem etkisi, bakışımsız ilketki, basyüklenim etkisi, biyolojik etkinlik, bölüşümde etkinlik, dağılımda etkinlik, doğal ışımetkinlik, en etkin kestirici, eş etkili vergiler, eşdeğer iletkenlik, etken koruma oranı, etkensel deneyleme, etkileşimli reklam, etkin açık artırma, etkin satır sayısı, etkin satır süresi, etkin yapı teorisi, etkincilik yöntemi, etkinlik katsayısı, ...

17 harfli

bağlaşık etkenler, baskıcı etkileyim, bireysel yetkiler, biyoetkinsizleşme, botulismus etkeni, dağıtım etkinliği, değerleme yetkisi, dezavantaj etkeni, durumsal etkenler, duyucul-tepretken, ek çalışan etkisi, ekonomik etkinlik, elektrolit etkisi, etken çözümlemesi, etken doğurganlık, etkileşimli sorma, etkin içedönüklük, etkin yapı kuramı, etkinleşme erkesi, etkinleşmiş durum, etkinlik derecesi, ...

16 harfli

ad verme yetkisi, alıştırma etkisi, alt yetki ilkesi, aşırı iletkenlik, ateşlik iletkeni, beti arka etkisi, büyüleyici yetke, Cambridge etkisi, cennetkuşugiller, çift etkili ilaç, dikeysel etkiler, diretken çözelti, eğitici etkinlik, eğitsel etkinlik, elektrotrop etki, engelleme etkisi, etki alanı ağacı, etkicil maddeler, etkideşcil emlem, etkilenil erkesi, etkilenme çekimi, ...

15 harfli

A yetki belgesi, ani ölüm etkeni, ardaşlık etkisi, aşırıiletkenlik, ay ışığı etkisi, B yetki belgesi, beklenti etkisi, Boltzman etkeni, Bumerang Etkisi, büyükcennetkuşu, C yetki belgesi, dipsojenik etki, E yetki belgesi, Eberhard etkisi, eksi yüzeyetkin, eşin etki alanı, etkeň çatı, etken tanımlama, etkenler kuramı, etki yaygınlığı, etkin kestirici, ...

14 harfli

ağır etkileşim, alt etki alanı, ana etki alanı, aracı etkinlik, aşırı etkinlik, batmotrop etki, birikim etkeni, birikimli etki, biyoetkinleşme, biyolojik etki, Callier etkisi, Compton etkisi, dışlama etkisi, Doppler etkisi, dromotrop etki, duyurma etkisi, emek etkinliği, etken kahraman, etki alanı adı, etki gecikmesi, etki karşılamı, ...

13 harfli

anabolik etki, atometkinliği, Baumol etkisi, bireysel etki, birincil etki, büğücü etkisi, cüzdan etkisi, domino etkisi, duyuru etkisi, endokrin etki, etken çaprazı, etken gerilim, etken saptama, etken yükleme, etki bırakmak, etki ettirmek, etki karışımı, etkilenebilme, etkileşebilme, etkileştirmek, etkileyebilme, ...

12 harfli

Auger etkisi, baskın etken, beyan etkisi, bileşik etki, dalga etkisi, dava yetkisi, deney etkisi, dinot etkisi, dolaylı etki, düzen etkisi, etken dizeyi, etken düzeyi, etken kelime, etken kuramı, etken mastar, etki - tepki, etki aşaması, etki süzgeci, etki tepkisi, etkileniriik, etkileştirme, ...

11 harfli

aditif etki, ağıl etkisi, alfa etkeni, aşırı etkin, ayla etkisi, bohr etkisi, bozucu etki, coşu etkisi, cüretkârlık, demetküfler, deri etkisi, dış etkiler, eşik etkisi, etken eylem, etken güreş, etken madde, etki yasası, etkileşimli, etkili doku, etkili küme, etkili sıva, ...

10 harfli

Cennetkuşu, Devletkuşu, eğik etken, etken büyü, etken çatı, etken fiil, etken yükü, etki alanı, etki etmek, etkici ses, etkilenmek, etkileşmek, etkileyici, etkili doz, etkin çoğa, etkin klor, etkin okul, etkin orta, etkin örtü, etkincilik, etkinlemek, ...

9 harfli

Ahmetkara, etkilemek, etkilenim, etkilenme, etkileşim, etkileşme, etkililik, etkin dil, etkinleme, etkisizce, gayretkeş, Himmetköy, hizmetkâr, hürmetkâr, ısıl etki, ışıketkin, ışımetkin, ışınetkin, irinletki, kerr etki, Nusretköy, ...

8 harfli

ana-etki, cüretkâr, davetkâr, diretken, etkencil, etkengüç, etkenlik, etkileme, etkiniik, etkinlik, etkütüğü, gevşetki, pekletki, sinletki, tepretki, terletki, tetkikat, titretki, yan etki, Yetkiner, yetkisiz, ...

7 harfli

emletki, etkilem, etkiler, etkimek, etkinci, etkisel, etkisiz, iletken, işetken, ön etki, önetken, türetke, üretken, yetkeli, yetkili

6 harfli

eletki, etkici, etkili, etkime, iletki, metkep, petkin, tetkik, Üretke, yetkin

5 harfli

etken, etkin, letke, yetke, yetki

4 harfli

etki

Kelime Ara