evre sırası kuramı

evre sırası kuramı İng. phase sequence theory

(Hebb) Davranışların ya da bilinçteki süreçlerin sinirsel karşıtlarını, beyinde birbirine bağlanan hücre topluluklarını, ilişki ve evre sırasıyle yorumlayan bir kuram.


evre sırası kuramı için benzer kelimeler


evre sırası kuramı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
evre sırası kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk ısarıs erve diziliminde gösterilir.