evrendeğersiz sayımbilim

evrendeğersiz sayımbilim İng. non-parametric statistics

İncelenen ayrıtın evrendeğerinin ve evrendeki dağılımının bilinmediği ya da hesaba katılmadığı durumlarda çıkarım ya da kestirimlerde bulunmaya elveren işlemlerden oluşan sayımbilim.


evrendeğersiz sayımbilim için benzer kelimeler


evrendeğersiz sayımbilim, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
evrendeğersiz sayımbilim kelimesinin tersten yazılışı milibmıyas zisreğednerve diziliminde gösterilir.