evrenin dizelgelenmesi

evrenin dizelgelenmesi İng. listing of universe

İçinden örnek seçilecek evrenin birimlerini eksiksiz olarak sıralayan somut ve işlemsel tanımlama, bk. dizelge, rastlantılı örnekleme.


evrenin dizelgelenmesi için benzer kelimeler


evrenin dizelgelenmesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'l', 'g', 'e', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
evrenin dizelgelenmesi kelimesinin tersten yazılışı isemneleglezid ninerve diziliminde gösterilir.