ezberleyerek öğrenme

ezberleyerek öğrenme İng. learning by heart

Bir konuyu, ya tümüyle ya da bölümlere ayırdıktan sonra belli bir süre içinde yineleyerek ezberleme temeline dayanan bir öğrenme türü.


ezberleyerek öğrenme için benzer kelimeler


ezberleyerek öğrenme, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'z', 'b', 'e', 'r', 'l', 'e', 'y', 'e', 'r', 'e', 'k', ' ', 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
ezberleyerek öğrenme kelimesinin tersten yazılışı emnerğö kereyelrebze diziliminde gösterilir.