araçsal öğrenme

araçsal öğrenme İng. instrumental learning

Deneğin, amaca yönelmesini kısaltan ve kolaylaştıran tepkileri öğrenmesi.


araçsal öğrenme için benzer kelimeler


araçsal öğrenme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'ç', 's', 'a', 'l', ' ', 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
araçsal öğrenme kelimesinin tersten yazılışı emnerğö lasçara diziliminde gösterilir.