ezelî takdir

ezelî takdir

a. din b. Yazgı.


ezelî takdir için benzer kelimeler


ezelî takdir, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'z', 'e', 'l', 'î', ' ', 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'r', şeklindedir.
ezelî takdir kelimesinin tersten yazılışı ridkat îleze diziliminde gösterilir.