takdir etmek (veya eylemek)

takdir etmek (veya eylemek)

1) beğenmek: “Ama içinden yine onu takdir etmekten de geri kalmazmış.” -A. Ş. Hisar. 2) önemini, gerekliliğini, değerini anlamak: “Yarın pazar karıcığım / İşe gitmek var, takdir edersin” -C. S. Tarancı. 3) değer biçmek, değerlendirmek.


takdir etmek (veya eylemek) için benzer kelimeler


takdir etmek (veya eylemek), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'k', 'd', 'i', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
takdir etmek (veya eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye ayev( kemte ridkat diziliminde gösterilir.