faiz farkı iadesi

faiz farkı iadesi İng. interest rebate

Bankadan kredi alarak yatırım yapan girişimciye, ödediği orta veya uzun vadeli yatırım kredisi faizinin bir bölümünün devletçe iade edilmesi.


faiz farkı iadesi için benzer kelimeler


faiz farkı iadesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'ı', ' ', 'i', 'a', 'd', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
faiz farkı iadesi kelimesinin tersten yazılışı isedai ıkraf ziaf diziliminde gösterilir.