Faiz Farkı İade Fonu

Faiz Farkı İade Fonu İng. Interest Rebate Fund

Kanunlarda ve yıllık programlarda kredi yoluyla teşviki öngörülen projelere düşük faizli kredi verilmesini sağlamak amacıyla, kaynağı bankaların kredilerine tahakkuk ettirdikleri faizlerden kredi türüne göre farklı oranlarda yaptıkları kesintilerden oluşan, TCMB nezdinde 1978 yılında kurulan ve 1984 yılında kaldırılan fon.


Faiz Farkı İade Fonu için benzer kelimeler


Faiz Farkı İade Fonu, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, F harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'F', 'a', 'i', 'z', ' ', 'F', 'a', 'r', 'k', 'ı', ' ', 'İ', 'a', 'd', 'e', ' ', 'F', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
Faiz Farkı İade Fonu kelimesinin tersten yazılışı unoF edaİ ıkraF ziaF diziliminde gösterilir.