alıcı farkı

alıcı farkı İng. buyer's surplus

Alıcının ödemeğe razı olduğu ederle gerçekten ödediği arasındaki olumlu fark.


alıcı farkı için benzer kelimeler


alıcı farkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
alıcı farkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraf ıcıla diziliminde gösterilir.