etkin potansiyel farkı

etkin potansiyel farkı Fr. différence de potentiel efficace

(fizik)


etkin potansiyel farkı için benzer kelimeler


etkin potansiyel farkı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
etkin potansiyel farkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraf leyisnatop nikte diziliminde gösterilir.