İçinde ETKİ geçen kelimeler

İçinde ETKİ geçen kelimeler 822 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

etki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. etki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ETKİ geçen kelimeler

25 harfli

adın belirtilmesi yetkisi, ana izlenimlerinin etkisi, başlangıç magma etkinliği, biyokimyasal zehirli etki, düz geçiş yetkilendirmesi, eş zamanlı ilketki dizeyi, etki alanı ağacı yönetimi, farmakolojik etki zıtlığı, gerçek para kasası etkisi, hemolitik etkili bitkiler, ikinci etkin ücret kuramı, kütlesel etkileşim yasası, piyasanın zayıf etkinliği, protein etkinlik derecesi, satış etkililiği sınaması, sonsuz etki tepki sistemi, tarifelerin gönenç etkisi, tarifelerin koruma etkisi, tarifelerin üretim etkisi, tepretkisel söyleyemezlik, üçüncü etkin ücret kuramı, ...

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, Balassa-Samuelson etkisi, bireysel etkiler tahmini, çoklu yeniden etkin olma, en düşük etkili yoğunluk, etki alanı denetleyicisi, etki alanı güven listesi, etki alanı isim çözücüsü, farmakodinamik etkileşme, farmakokinetik etkileşme, ışınetkin bozunma dizisi, kalabalıklaştırma etkisi, kavuşmaz etkin kestirici, niceleyicinin etki alanı, parametrik sabit etkiler, sabit etkiler tahmincisi, sonlu etki tepki sistemi, tarifelerin gelir etkisi, tarifelerin refah etkisi, toplamsal mevsimsel etki, toplu etkinlik üniteleri, ...

23 harfli

bileşik kaldıraç etkisi, bireysel etkiler modeli, bireysel etkiler paneli, bütçe etkinlik denetimi, dışsatımın gelir etkisi, dipol-dipol etkileşmesi, dönü yörünge etkileşimi, etki alanı uygulayıcısı, etkileşimli oturum açma, etkileşimli reklamcılık, Hannan etkinsiz tahmini, ilaçlar arası etkileşme, iletkisel söylem yitimi, iletkisel söyleyemezlik, iyeliği tanıtma yetkisi, komşuyu kıskanma etkisi, piyasa etkinliği önsavı, soğuk duş etkisi yapmak, tarifelerin rant etkisi, ticareti saptırıcı etki, yanaşık göreli etkinlik, ...

22 harfli

aktifleme etkin kesiti, boş sürey etkinlikleri, dikeysel etki tepkiler, etki alanı kullanıcısı, etkili alışkanlık gücü, etkili tepki gizilgücü, etkin dizin gözatıcısı, etkin potansiyel farkı, etkinleme etkin kesiti, etkinleştirici protein, etkinleştirilmiş yunak, etkinliği zayıf piyasa, etkisiz duruma getirme, etkiyle elektriklenmek, geriye etkili çağrışım, geriye etkili kolaylık, güçlü piyasa etkinliği, günlük etkinlik raporu, güvenli sığınak etkisi, ihracatın gelir etkisi, iletkisel eyitimsizlik, ...

21 harfli

(birine) yetki vermek, bakımcı yetki belgesi, başabaş seçme yetkisi, bol tanecikli etkiler, dengeli etki karışımı, döl yolu genişletkisi, en az etkinlik yasası, etki tepki fonksiyonu, etkilenim çözümlemesi, etkileşimli pazarlama, etkin besin maddeleri, etkin kritik sıcaklık, etkin piyasa hipotezi, etkin ücret kuramları, etkin ücret teorileri, etkin vergileme oranı, etkin yansız tahminci, etkinleme çözümlemesi, etkinliğini kaldırmak, etkinlik gereksinmesi, etkiyle mıknatıslanma, ...

20 harfli

bağıl ışık etkinliği, batık maliyet etkisi, dizisel konum etkisi, etkileme sabuklaması, etkili konsantrasyon, etkin bant genişliği, etkin girdi bileşimi, etkin küme sağaltımı, etkin olmayan piyasa, etkin piyasa teoremi, etkin protein değeri, etkin sunucu sayfası, etkinleşmiş karmaşık, etkinlik çözümlemesi, etkisizleştirebilmek, güvenilen etki alanı, Hannan etkin tahmini, Hayek yatırım etkisi, hidrofobik etkileşim, ısılelektriksel etki, Isılmıknatıssal etki, ...

19 harfli

alışveriş yetkilisi, arasal yetkinsizlik, bir sürecin yetkisi, biyolojik etkileşim, boş zaman etkinliği, crowding-out etkisi, çift etkili tulumba, doku etkinlikölçeri, domuz kulağı etkisi, eğitsel etkinlikler, etki alanları arası, etkideşçil emlemeci, etkili yol yönetimi, etkin çekirdek yükü, etkin günlük biçimi, etkin IV tahmincisi, etkin piyasa önsavı, etkin puan sınaması, etkin ücret teorisi, etkin-edilgin metal, etkinleşme enerjisi, ...

18 harfli

alım seçme yetkisi, alıp verme yetkisi, artık işlem etkisi, bakışımsız ilketki, basyüklenim etkisi, biyolojik etkinlik, bölüşümde etkinlik, dağılımda etkinlik, doğal ışımetkinlik, en etkin kestirici, eş etkili vergiler, etkileşimli reklam, etkin açık artırma, etkin satır sayısı, etkin satır süresi, etkin yapı teorisi, etkincilik yöntemi, etkinlik katsayısı, etkisini göstermek, geri bölgesel etki, güçlü etkin piyasa, ...

17 harfli

baskıcı etkileyim, bireysel yetkiler, biyoetkinsizleşme, dağıtım etkinliği, değerleme yetkisi, ek çalışan etkisi, ekonomik etkinlik, elektrolit etkisi, etkileşimli sorma, etkin içedönüklük, etkin yapı kuramı, etkinleşme erkesi, etkinleşmiş durum, etkinlik derecesi, fotoelektrik etki, fotokimyasal etki, geri dalga etkisi, hacimsel etkinlik, ısılelektrik etki, ışımetkin bozunum, ışımetkin çökelti, ...

16 harfli

ad verme yetkisi, alıştırma etkisi, alt yetki ilkesi, beti arka etkisi, Cambridge etkisi, çift etkili ilaç, dikeysel etkiler, eğitici etkinlik, eğitsel etkinlik, elektrotrop etki, engelleme etkisi, etki alanı ağacı, etkicil maddeler, etkideşcil emlem, etkilenil erkesi, etkilenme çekimi, etkiler ses yolu, etkileşim etkisi, etkileşim terimi, etkin bağışıklık, etkin gaz evresi, ...

15 harfli

A yetki belgesi, ardaşlık etkisi, ay ışığı etkisi, B yetki belgesi, beklenti etkisi, Bumerang Etkisi, C yetki belgesi, dipsojenik etki, E yetki belgesi, Eberhard etkisi, eksi yüzeyetkin, eşin etki alanı, etki yaygınlığı, etkin kestirici, etkin yarı ömür, etkinleşebilmek, etkinlik dizisi, etkinlik eğrisi, etkinlik ilkesi, etkinlik kuramı, etkinlik sayacı, ...

14 harfli

ağır etkileşim, alt etki alanı, ana etki alanı, aracı etkinlik, aşırı etkinlik, batmotrop etki, birikimli etki, biyoetkinleşme, biyolojik etki, Callier etkisi, Compton etkisi, dışlama etkisi, Doppler etkisi, dromotrop etki, duyurma etkisi, emek etkinliği, etki alanı adı, etki gecikmesi, etki karşılamı, etkilenebilmek, etkiler kuşağı, ...

13 harfli

anabolik etki, atometkinliği, Baumol etkisi, bireysel etki, birincil etki, büğücü etkisi, cüzdan etkisi, domino etkisi, duyuru etkisi, endokrin etki, etki bırakmak, etki ettirmek, etki karışımı, etkilenebilme, etkileşebilme, etkileştirmek, etkileyebilme, etkileyicilik, etkili gözlem, etkin birikim, etkin denetim, ...

12 harfli

Auger etkisi, beyan etkisi, bileşik etki, dalga etkisi, dava yetkisi, deney etkisi, dinot etkisi, dolaylı etki, düzen etkisi, etki - tepki, etki aşaması, etki süzgeci, etki tepkisi, etkileniriik, etkileştirme, etkili eylem, etkili olmak, etkin cüzdan, etkin direnç, etkin harita, etkin koruma, ...

11 harfli

aditif etki, ağıl etkisi, aşırı etkin, ayla etkisi, bohr etkisi, bozucu etki, coşu etkisi, deri etkisi, dış etkiler, eşik etkisi, etki yasası, etkileşimli, etkili doku, etkili küme, etkili sıva, etkin birim, etkin bölge, etkin ihale, etkin kanal, etkin kesit, etkin kömür, ...

10 harfli

etki alanı, etki etmek, etkici ses, etkilenmek, etkileşmek, etkileyici, etkili doz, etkin çoğa, etkin klor, etkin okul, etkin orta, etkin örtü, etkincilik, etkinlemek, etkinleşim, etkinleşme, etkisizlik, ışın etkin, kar etkisi, karma etki, kısmi etki, ...

9 harfli

etkilemek, etkilenim, etkilenme, etkileşim, etkileşme, etkililik, etkin dil, etkinleme, etkisizce, ısıl etki, ışıketkin, ışımetkin, ışınetkin, irinletki, kerr etki, özetkitap, yetkileme, Yetkinler, yetkinlik

8 harfli

ana-etki, etkileme, etkiniik, etkinlik, gevşetki, pekletki, sinletki, tepretki, terletki, tetkikat, titretki, yan etki, Yetkiner, yetkisiz, zıt etki

7 harfli

emletki, etkilem, etkiler, etkimek, etkinci, etkisel, etkisiz, ön etki, yetkili

6 harfli

eletki, etkici, etkili, etkime, iletki, petkin, tetkik, yetkin

5 harfli

etkin, yetki

4 harfli

etki

Kelime Ara