etki

etki

a. 1. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: “Yaşadıklarını yazmanın böylesine bir etki yapabileceğinden hiç haberim yoktu.” -A. Kutlu. 2. Bir etken veya bir sebebin sonucu: Tokadın etkisi kötü oldu. 3. mec. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: “Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu.” -T. Buğra.


etki Fr. Acte
etki

1. Eziyet, sıkıntı, aşırı güçlük. 2. Büyü.


etki İng. effect

-> Nedenin bağlılaşık kavramı. 1. Nedensellik bağlantısı içinde: a. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay. b. Bir nedenin doğurduğu gerçek olay. 2. Bir şeyin verdiği izlenim. (Ör. Etki yapmak, iyi bir etki yapmak.)


etki İng. effect

Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.


etki

1) te'sîr. 2) hüküm.


etki İng. effect

(Deneysel tasarım) Bir etken düzeyinin değişimi ile yanıtta oluşacak değişiklik.


etki İng. influence, effect, act

1. Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. 2. Nedensellik,bağlantısı içinde bir nedenin sonucu.


etki, işlem Osm. tesir

(kimya)


etki İng. effect

Bir oyun sırasında belirli bir etki yapmak için kullanılan müzik, gürültü, sis, yağmur, kar, güneş, gece, fırtına, yıldırım gibi her çeşit ses ve ışık öğelerinin tümü.


etki İng. effect

Yığın iletişiminde kaynaktan çeşitli araçlarla aktarılan iletilerin okur, izleyici, dinleyici gibi alımcılar üzerindeki etkileyici sonucu.


etki için benzer kelimeler


etki, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', şeklindedir.
etki kelimesinin tersten yazılışı ikte diziliminde gösterilir.