alt etki alanı

alt etki alanı İng. child domain

alt etki alanı için benzer kelimeler


alt etki alanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
alt etki alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala ikte tla diziliminde gösterilir.