birincil etki alanı denetleyicisi

birincil etki alanı denetleyicisi İng. primary domain controller

birincil etki alanı denetleyicisi için benzer kelimeler


birincil etki alanı denetleyicisi, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
birincil etki alanı denetleyicisi kelimesinin tersten yazılışı isiciyeltened ınala ikte licnirib diziliminde gösterilir.