Faraday üşerçözüşüm yasaları

Faraday üşerçözüşüm yasaları İng. Faraday's laws of electrolysis

Bir üşerli çözeltiden geçen akımın yol açtığı kimyasal etkilerle ve çözeltiden ayrılan özdek tutarları ile ilgili iki yasa.


Faraday üşerçözüşüm yasaları için benzer kelimeler


Faraday üşerçözüşüm yasaları, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, F harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'F', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'y', ' ', 'ü', 'ş', 'e', 'r', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Faraday üşerçözüşüm yasaları kelimesinin tersten yazılışı ıralasay müşüzöçreşü yadaraF diziliminde gösterilir.