farksızlık paftası

farksızlık paftası

bk. kayıtsızlık paftası


farksızlık paftası için benzer kelimeler


farksızlık paftası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'k', 's', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'p', 'a', 'f', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
farksızlık paftası kelimesinin tersten yazılışı ısatfap kılzıskraf diziliminde gösterilir.