eş ürün eğrileri paftası

eş ürün eğrileri paftası İng. isoquant curves map

Her biri farklı üretim düzeylerini gösteren birbirine paralel eş ürün eğrileri topluluğu. krş. eş ürün eğrisi


eş ürün eğrileri paftası için benzer kelimeler


eş ürün eğrileri paftası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'p', 'a', 'f', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
eş ürün eğrileri paftası kelimesinin tersten yazılışı ısatfap irelirğe nürü şe diziliminde gösterilir.