eşdeprem eğrileri

eşdeprem eğrileri Osm. mütesâviyü'l-zaman zelzele münhanileri

(coğrafya)


eşdeprem eğrileri için benzer kelimeler


eşdeprem eğrileri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'p', 'r', 'e', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
eşdeprem eğrileri kelimesinin tersten yazılışı irelirğe merpedşe diziliminde gösterilir.