eşderinlik eğrileri

eşderinlik eğrileri Osm. mütesâviy-ül-umk münha-nileri

(coğrafya)


eşderinlik eğrileri için benzer kelimeler


eşderinlik eğrileri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
eşderinlik eğrileri kelimesinin tersten yazılışı irelirğe kilniredşe diziliminde gösterilir.