FARM ile başlayan kelimeler

FARM ile başlayan veya başında FARM olan kelimeler 29 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre FARM ile başlayan kelimeler

25 harfli

farmakolojik etki zıtlığı

24 harfli

farmakodinamik etkileşme, farmakokinetik etkileşme

23 harfli

farmakodinamik tolerans, farmakokinetik tolerans, farmakolojik antagonist

17 harfli

farmakodiyagnozis

16 harfli

farmasötik kimya, farmasötik örnek, Farmington planı

14 harfli

farmakodinamik, farmakogenetik, farmakokinetik

13 harfli

farmakodinami, farmakoterapi

12 harfli

farmakognozi, farmakolojik

11 harfli

farmakoloji, farmasonluk

10 harfli

farmakofor, farmakolog, farmasötik

9 harfli

farmakope

8 harfli

farmason

7 harfli

farmana, farmane

6 harfli

farmaç, farmaş

5 harfli

farma

Kelime Ara