İçinde FARM geçen kelimeler

İçinde FARM geçen kelimeler 44 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FARM geçen kelimeler

25 harfli

farmakolojik etki zıtlığı

24 harfli

farmakodinamik etkileşme, farmakokinetik etkileşme

23 harfli

farmakodinamik tolerans, farmakokinetik tolerans, farmakolojik antagonist

22 harfli

uygulamalı farmakoloji

21 harfli

Myrmeleon farmicarius, oral farmasötik biçim, özel farmasötik biçim, terapötik farmakoloji

20 harfli

deneysel farmakoloji

19 harfli

kronofarmakokinetik

17 harfli

farmakodiyagnozis, immünofarmakoloji

16 harfli

farmasötik kimya, farmasötik örnek, Farmington planı, kronofarmakoloji, psikofarmakoloji, radyofarmakoloji

15 harfli

galenik farmasi, nörofarmakoloji, radyofarmasotik

14 harfli

biyofarmasötik, farmakodinamik, farmakogenetik, farmakokinetik

13 harfli

farmakodinami, farmakoterapi

12 harfli

farmakognozi, farmakolojik

11 harfli

farmakoloji, farmasonluk

10 harfli

farmakofor, farmakolog, farmasötik

9 harfli

farmakope

8 harfli

farmason

7 harfli

farmana, farmane

6 harfli

farmaç, farmaş

5 harfli

farma

Kelime Ara