fasya

fasya İng. fascia

anat. Sargı, ak zar, şerit, bağ.


fasya için benzer kelimeler


fasya, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 's', 'y', 'a', şeklindedir.
fasya kelimesinin tersten yazılışı aysaf diziliminde gösterilir.