fel fel

fel fel

Keskin keskin, canlı canlı, dikkatli dikkatli bakmayı anlatır.


fel fel

1.bk. feldir feldir-1. 2. Şaşkın şaşkın (bakmak için).


fel fel için benzer kelimeler


fel fel, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', ' ', 'f', 'e', 'l', şeklindedir.
fel fel kelimesinin tersten yazılışı lef lef diziliminde gösterilir.