feleke

feleke

Kaydırak oyunu.


feleke

Falaka.


feleke, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'e', 'k', 'e', şeklindedir.
feleke kelimesinin tersten yazılışı ekelef diziliminde gösterilir.