felemidi

felemidi

Sandık ya da dikiş makineleri içindeki küçük göz, çekmece.


felemidi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'e', 'm', 'i', 'd', 'i', şeklindedir.
felemidi kelimesinin tersten yazılışı idimelef diziliminde gösterilir.