felice

felice

Eti yenmeyen, atmacaya benzer bir çeşit kuş.


felice, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'i', 'c', 'e', şeklindedir.
felice kelimesinin tersten yazılışı ecilef diziliminde gösterilir.