felika

felika

Sandal, küçük kayık, balıkçı kayığı.


felika

Çiçeksiz lahana.


felika, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'i', 'k', 'a', şeklindedir.
felika kelimesinin tersten yazılışı akilef diziliminde gösterilir.