Felis leo

Felis leo

bk. arslan


Felis leo

bk. aslan


Felis leo için benzer kelimeler


Felis leo, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, F harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'F', 'e', 'l', 'i', 's', ' ', 'l', 'e', 'o', şeklindedir.
Felis leo kelimesinin tersten yazılışı oel sileF diziliminde gösterilir.