fellenmek

fellenmek

1. Şüphelenmek. 2. Öfkelenmek, bağırıp çağırmak, hırçınlaşmak.


fellenmek

Bir şeyin şiddeti artmak, hızlanmak.


fellenmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
fellenmek kelimesinin tersten yazılışı kemnellef diziliminde gösterilir.