feluka

feluka

Sandal, küçük kayık, balıkçı kayığı.


feluka

Küçük kayık, filika


feluka, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'l', 'u', 'k', 'a', şeklindedir.
feluka kelimesinin tersten yazılışı akulef diziliminde gösterilir.