fen

fen, -nni Ar. fenn

a. 1. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad: Fen fakültesi. 2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik: Edison, bilimden çok fenne hizmet etmiştir. 3. Bilim, bilgi: “Hocalar dinde, hekimler fende ayıp yok, derlerdi.” -F. R. Atay. 4. mec. Hile, hilekârlık: “Erkeğin en budalası yine karısını aldatmak fennini bulur.” -H. R. Gürpınar.


fen için benzer kelimeler


fen, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', şeklindedir.
fen kelimesinin tersten yazılışı nef diziliminde gösterilir.