İçinde FEN geçen kelimeler

İçinde FEN geçen kelimeler 390 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fen aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fen anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FEN geçen kelimeler

25 harfli

fena veya kusurlu kaynama, fenomenolojik değer etiği, septum sinum sfenoidalyum

24 harfli

geç! (veya geç efendim!), nandrolon fenilpropionat

23 harfli

evet efendim söyleşmesi, fen ve tabiat bilgileri, feneri nerede söndürdün, Halilefendiçiftliğiköyü, sutura sfenomaksillaris

22 harfli

alfentanil hidroklorür, fenotipik varyasyonlar, para-aminofenol türevi

21 harfli

aditus nazosfenoideus, emretti patrik efendi, fenil-asetil-glutamin, kefeni boynunda olmak, prosessus sfenoidalis, sutura sfenofrontalis, üstüne fenalık gelmek, vena safena lateralis, vena safena mediyalis

20 harfli

difenilglikolik asit, hayalî fenere dönmek, sinus sfenopalatinus

19 harfli

(birini) fena etmek, 2,4,6-triklorofenol, akla fenalık vermek, difeniltiyokarbazit, efendi gibi yaşamak, efendime söyleyeyim, Fenchel eşitsizliği, fenersiz yakalanmak, fenilalanin, Phe, F, kadınefendi hasları, klorfenol kırmızısı

18 harfli

bütirofenon türevi, dekstropropoksifen, efendiden bir adam, fener balığıgiller, fener-balığıgil1er, fener-balığıgiller, fenestra vestibuli, fenilasetürik asit, Ganiefendiçiftliği, postsfenoyit kemik, vena sfenopalatina

17 harfli

diklofenak sodyum, evet efendimcilik, fenotipik karışım, Hacıhüseyinefendi, İstanbul efendisi, metil fenil keton, os basisfenoidale, polifenol oksidaz, sadreyn efendiler, sinus sfenoidalis, tamoksifen sitrat, tefengi sıkılamak, yeniçeri efendisi

16 harfli

2,4-dinitrofenol, bromfenol mavisi, fenestra rotunda, fenol reçineleri, Giffen çelişkisi, Giffen paradoksu, kefenin cebi yok, klorofenilalanin, koç başlı sfenks, metilfenil keton, os presfenoidale, tanjant fenomeni

15 harfli

borda fenerleri, dermosfenotikum, difenil hidrazo, dihidromorfenon, elektrik feneri, fenasına gitmek, fenestra koklea, fenestra ovalis, Fengjing domuzu, fenol katsayısı, hava fena esmek, klomifen sitrat, metilasetofenon, Pirefendideresi, yüreği fenikmek

14 harfli

analık fenalık, arterya safena, divan efendisi, DL-fenilalanin, efendi dairesi, evet efendimci, eyyam efendisi, fena kalplilik, fener almaşırı, fenilketonurya, fenilkloroform, hanımefendilik, kalem efendisi, kefeni yırtmak, klorfenoksamin, mafenid asetat, metil fenoller, nervus safenus, oksifenbutazon, orbitosfenoyit, sfenoyid kemik, ...

13 harfli

Aliefendioğlu, Anadolufeneri, Aristo feneri, bromfeniramin, difenhidramin, efendi ahlakı, efendi efendi, efendi kapısı, efendibabacık, Efendiköprüsü, fen bilimleri, fenalaştırmak, fenalık etmek, fenaya çekmek, fenaya sarmak, fener vergisi, fenerit üzümü, fenerli burgu, feniletilamin, fenilketonüri, fennî muayene, ...

12 harfli

asetaminofen, ayın şefengi, başefendilik, bazisfenoyit, beyefendilik, büyülü fener, deniz feneri, difenilmetan, difenoksilat, efendicesine, fenalaştırma, fener balığı, fener çekmek, fenerli reis, fenestrasyon, fengerlenmek, fenolftalein, fenomenalizm, fenomenoloji, harfendazlık, hayalî fener, ...

11 harfli

difenilamin, fen bilgisi, fena bulmak, fena kalpli, fena yapmak, fendellemek, fener alayı, fenerbalığı, fengerlemek, feniktirmek, fenotiyazin, ferfendelik, Gafurefendi, gelinfeneri, Giffen malı, guaifenezin, güveyfeneri, hanımefendi, Hasanefendi, işin fenası, kadınefendi, ...

10 harfli

asetofenon, asit fenik, benzofenon, cep feneri, difenbahya, diklorofen, Efençukuru, efendibaba, Eminefendi, epifenomen, fen bilimi, fena hâlde, fena olmak, fenafillah, fenalaşmak, fenercilik, Fenerliler, feniklemek, feniksemek, fenomenist, fenomenizm, ...

9 harfli

Aliefendi, amfenon B, başefendi, beyefendi, bifentrin, efendicik, Efendiköy, efendilik, efenk otu, el feneri, fenalaşma, fenilamin, feniyhmek, fenlenmek, fenolojik, fenomenal, harfendaz, kefenimsi, kefenleme, ketotifen, pirprofen, ...

8 harfli

adifenin, bağfendi, baklofen, befenyum, bisfenol, defensin, efendice, Efendili, fenekmek, Fenerköy, fenerlik, fenersiz, fenestra, fenihmek, fenikmek, fenlenme, fenokopi, fenoller, fenoloji, Hezarfen, isfendan, ...

7 harfli

alfenit, çaşıfen, efendem, efendim, efennim, felfene, fenalık, fenekir, fenerci, fenerli, fengere, fengire, fenidon, fenilen, Fenniye, fenokop, fenolat, fenomen, fenotip, ferfene, hafenek, ...

6 harfli

efende, efendi, efenek, elfene, erfene, felfen, fendak, fenese, fenkur, fennek, fennos, fennus, fennüs, kamfen, kefene, kefenk, köfene, külfen, lütfen, metfen, nefene, ...

5 harfli

atfen, efeng, efenk, erfen, etfen, eyfen, fenci, fendi, Fenek, fener, fenik, fenil, fennî, fennî, fenol, fenos, fenüs, kefen, lüfen, safen, sefen, ...

4 harfli

efen, fena, fenc, fend, fene, fent, sfen

3 harfli

fen

Kelime Ara