fendi

fendi

(< Yun. efendi) efendi


fendi için benzer kelimeler


fendi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'd', 'i', şeklindedir.
fendi kelimesinin tersten yazılışı idnef diziliminde gösterilir.