fenestra vestibuli

fenestra vestibuli İng. fenestra vestibuli

anat. Cavum tympani'nin orta duvarında nazo-mediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes'in basis stapedis'i tarafından kapatılan delik.


fenestra vestibuli için benzer kelimeler


fenestra vestibuli, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'e', 's', 't', 'r', 'a', ' ', 'v', 'e', 's', 't', 'i', 'b', 'u', 'l', 'i', şeklindedir.
fenestra vestibuli kelimesinin tersten yazılışı ilubitsev artsenef diziliminde gösterilir.