fengerlenmek

fengerlenmek

Bir mevki ya da makamdan alınmak, devrilmek, ayağı kaydırılmak.


fengerlenmek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'g', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
fengerlenmek kelimesinin tersten yazılışı kemnelregnef diziliminde gösterilir.