fenik

fenik, -ği Alm. Pfennig

a. 1. esk. Alman markının yüzde biri: “Ömrü boyunca fenik bahşiş almamış postacı, adamın aklını oynatmış olmasından korktu.” -H. Taner. 2. mec. Çok az para.


fenik için benzer kelimeler


fenik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
fenik kelimesinin tersten yazılışı kinef diziliminde gösterilir.