fenil

fenil Fr. phényle

(kimya)


fenil için benzer kelimeler


fenil, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'i', 'l', şeklindedir.
fenil kelimesinin tersten yazılışı linef diziliminde gösterilir.