fennî

fennî Ar. fenn³

sf. (fenni:) 1. Fenle ilgili: “Bu fennî ihmal yüzünden Hacer'in çocuğu ziyan oldu.” -N. Hikmet. 2. Bilimsel yöntemlere, tekniğe uygun biçimde yapılan. 3. Usulüne göre iş gören: Fennî sünnetçi.


Fenni Köken: Ar.

Söyleyiş: (fenni:) Cinsiyet: Erkek Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.


fennî için benzer kelimeler


fennî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'n', 'î', şeklindedir.
fennî kelimesinin tersten yazılışı înnef diziliminde gösterilir.