fenolftalein

fenolftalein İng. phenolphthalein

C20Hl4O4; asitlerin varlığında renksiz, bazların varlığında mor-kırmızı renk gösterdiğinden eşdeğerleyimde belirteç olarak kullanılan ak özdek.


fenolftalein, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'o', 'l', 'f', 't', 'a', 'l', 'e', 'i', 'n', şeklindedir.
fenolftalein kelimesinin tersten yazılışı nielatflonef diziliminde gösterilir.