fenomenizm

fenomenizm Fr. phénoménisme

a. fel. Görüngücülük.


fenomenizm

bk. görüngücülük


fenomenizm, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'o', 'm', 'e', 'n', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
fenomenizm kelimesinin tersten yazılışı mzinemonef diziliminde gösterilir.