fenotipik varyasyonlar

fenotipik varyasyonlar İng. phenotypic variations

Çoğunlukla kültürel, morfolojik ve fizyolojik karakterlerde görülen, genetik düzeyde olmayan ve gelecek kuşaklara geçmeyen varyasyonlara verilen ad, modifikasyon.


fenotipik varyasyonlar için benzer kelimeler


fenotipik varyasyonlar, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'n', 'o', 't', 'i', 'p', 'i', 'k', ' ', 'v', 'a', 'r', 'y', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
fenotipik varyasyonlar kelimesinin tersten yazılışı ralnoysayrav kipitonef diziliminde gösterilir.