feriştahı gelse

feriştahı gelse

argo 1) “en güçlüsü, en yetkilisi, en üstünü olsa” anlamında kullanılan bir söz; 2) “en iyisi olsa” anlamında kullanılan bir söz.


feriştahı gelse için benzer kelimeler


feriştahı gelse, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'r', 'i', 'ş', 't', 'a', 'h', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'l', 's', 'e', şeklindedir.
feriştahı gelse kelimesinin tersten yazılışı esleg ıhatşiref diziliminde gösterilir.