fetalis

fetalis İng. fetalis

anat. Fetal.


fetalis için benzer kelimeler


fetalis, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
fetalis kelimesinin tersten yazılışı silatef diziliminde gösterilir.